Naroči se na DMS Zapise

Hvala za prijavo!

Uspešno ste se prijavili na DMS Zapise

< ZAPISI
Nekaj je narobe :(
Zapisi

Vsebinski marketing

Ali veste, za koga pišete? Ste se pozanimali o tem, kaj vaše kupce dejansko zanima? Ohranjate dolgoročen odnos in dostavljate zanimivo relevantno vsebino? Se kot znamka prikradete na nočno omarico tistih, ki jim je vaša vsebina namenjena?

DMS
‍Jasna Suhadolc: "Kvalitetna vsebina je takšna, ki jo bodo vaše ciljne javnosti z veseljem komentirale in delile. Izogibajte se vsebin, katerih namen je zgolj zbiranje všečkov brez dodane vrednosti."

 

KAJ JE VSEBINSKI MARKETING?

Nenad Senič je vsebinski marketing opredelil kot: 

 • marketinško dolgoročno metodo priprave in 
 • dosledne distribucije 
 • relevantne in
 • predvsem učinkovite vsebine,
 • da bi pritegnili pozornost vnaprej natančno definirane ciljne skupine
 • jih pridobili ter z njimi vzpostavili in negovali reden odnos,
 • da bi dosegli in celo presegli zastavljene poslovno-komunikacijske cilje.

Najpogostejše napake organizacij na tem področju se kažejo v tem, da pravzaprav sploh ne vedo, s kom se pogovarjajo oziroma komu namenjajo vsebino. Predstavljati si moramo, za koga pišemo. Ob tem je zelo pomembno zavedanje, da pripravljena vsebina ni namenjena nam, ampak rešuje težave drugih. Prav zaradi tega moramo upoštevati, da nam samoumevne stvari drugim morda niso tako razumljive. 

‍Nenad Senić: "Če zgodb ne boste pripovedovali sami , bodo zgodbe (povezane z vami) pripovedovali drugi!"

6 POGOJEV ZA UČINKOVITO DOLGOROČNO KOMUNICIRANJE

 • kreativna uredniška zasnova, kjer je zelo pomembna celostna strategija 
 • razumevanje potreb ciljnih skupin
 • aktivna vključenost ciljnih skupin
 • odlični teksti, fotografije, ilustracije, videoposnetki
 • funkcionalen, privlačen dizajn
 • premišljena distribucija
‍Učinkovita vsebina ima pet lastnosti: je poučna, zabavna, relevantna, dosledna in iskrena.

VPRAŠANJA KUPCEV SO VIR VSEBINE

Da bi vedeli in razumeli, kaj naše potencialne ali že obstoječe kupce zanima, Nenad Senić predlaga zapisovanje njihovih vprašanj. Ta so na dolgi rok vir naše vsebine, ki pa jim mora biti dostavljena na njim najustreznejši in najbolj privlačen način. Dobra vsebina s slabo vizualno podobo ne bo delovala, zato ne smemo pozabiti na distribucijo. Ne le, da vsebino pripravimo, vprašati se moramo tudi:Prek katerih kanalov bomo prišli do naše ciljne skupine?

NOVA KOMBINACIJA KOMPETENC IN STRATEGIJA

V tujini že zaposlujejo tiste, ki znajo pripovedovati zanimive zgodbe. Slednje moramo nadaljevati in izhajati iz sebe, zato je zelo pomembna kontinuiranost zgodbe. Vsebinski marketing tako sestoji iz 4 različnih kompetenc:

 • tehnološke
 • uredniško – vsebinske
 • marketinške
 • PR
Tako Nenad Senić kot tudi Jasna Suhadolc sta poudarila pomen priprave komunikacijske strategije.

Najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti:

 • kaj so naši cilji,
 • za koga pripravljamo vsebino,
 • kako bomo merili učinkovitost in
 • kako se bomo meritvam prilagajali.

Vsak naš gib mora biti tako popolnoma načrtovan vnaprej, mi pa moramo delovati premišljeno, da bomo dosegli želene rezultate. Povečati moramo verjetnost, da bomo naše zastavljene cilje z vsebino na dolgi rok dosegli, ob tem pa je zelo pomembno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem.

POIŠČITE TOČKE STIKA S KUPCI

Da se je delo v marketingu zelo spremenilo, je v svojem delu predavanja dejala tudi Jasna Suhadolc. Bistveno več ga je na strani naročnika, saj se je potrebno vsakodnevno ukvarjati s ciljnimi javnostmi. Če smo pred 15 leti namenili glavnino proračuna oglaševanju,  ga moramo danes  del nameniti tudi vsebinskem marketingu, kamor sodi tudi komuniciranje prek družbenih medijev. Ker nimamo nadzora nad uporabnikovo potjo, sporočilom ali medijem, se moramo osredotočiti na točke stika z našimi kupci. Ugotoviti, kaj je tisto, kar prepriča uporabnika na posamezni točki, da se odloči za nas in delati tudi na dokumentirani strategiji, vsebinskega marketinga, ki jo je potrebno pripraviti.

TISKANA REVIJA: KRALJICA VSEBINSKEGA MARKETINGA

V svojem drugem delu predavanja je Nenad Senić poudaril pomen korporativnih revij, ki so sposobne odigrati vlogo trojanskega konja v vse bolj informacijsko nasičenem okolju. Največ, kar lahko dosežemo, je vstop znamke v spalnico človeka, v njegov intimni prostor. Pomemben podatek, ki ga kot ustvarjalci tiskane (korporativne) revije ali medija želimo pridobiti, je tudi, kaj naredijobralci po tem, ko vašo vsebino preberejo. »Povprečno 10-odstotkov ljudi prebrano revijo preda naprej prijatelju ali sorodniku. Naj bo vaš cilj tako dobra vsebina, da jo bo vaš bralec dal prebrati tudi nekomu drugemu,« pravi Nenad Senić.

Odlična, relevantna vsebina = a
Privlačen, funkcionalen dizajn = b
Logičen, dosleden prelom = c
a+b+c = učinkovita korporativna publikacija

SMO GENERACIJA POVEZANIH

V zadnjem delu izobraževanja smo govorili o digitalnem vsebinskem marketingu. Generacija C – generacija povezanih (C - connected) je vsakodnevno soočena z vsebinami na različnih medijih, pri tem pa igra velik pomen splet. Da bomo na njem najbolj učinkoviti, moramo zbirati ideje. Poleg tega, da imamo odlične vsebine, moramo izbrati tudi pravi medij, ki bo ustrezal tako vsebini kot tudi naši izbrani ciljni skupini.

NAČRTOVANJE OBJAV

Tudi na družbenih medijih, kot so Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Slideshare, Google +, Pinterest, Foursquare, Vine, Tumblr in drugi, je pomembno načrtovanje objav. Priporočljivi so tedenski sestanki, kjer se pripravi tedenski načrt, proaktivne in reaktivne vsebine, določi  vire vsebin in morebitne dnevne objave, spet odvisno od vrste medija.

Pri pripravah na pisanje se moramo vprašati:

 • Kdo so uporabniki storitve?
 • Kakšne so njihove navade, želje in potrebe po informacijah?
 • Kako jim lahko čim bolj olajšamo delo?

NI NUJNO, DA SO VSEBINE IZKLJUČNO VAŠE

Pri ustvarjanju vsebin za različne kanale se moramo zavedati pomena recikliranih vsebin. Medije, na katerih smo prisotni, moramo dobro poznati in ugotoviti, kako se obnašati na posameznem kanalu. Jasna Suhadolc predlaga, da to delajo tisti ljudje v podjetju, ki jim je posamezni medij v veselje, obenem pa dodaja, da je vedno več vsebin vizualnih in je nujno tudi sodelovanje z ilustratorji in oblikovalci.

Vsebine, ki jih objavljamo na družbenih omrežjih, so lahko tudi iz drugih virov in tako smo v vlogi kuratorja vsebin. To vodi do povezovanja in prepletanja našega ugleda in drugih strokovnjakov z istih ali podobnih področij. Tudi preko tega bomo dobili večje zaupanje in lojalnost naših obstoječih ali potencialnih kupcev, obenem pa bomo tudi bolj vidni.

‍  Jasna Suhadolc: "Zanimive vsebine niso le v vašem oddelku, ampak iščite tudi vizualno privlačne zgodbe izven marketinga ali pr-ja."

Nasveti za pripravo besedil:

 • jasna in jedrnata besedila,
 • posredovanje najpomembnejših informacij (elevator pitch),
 • nezapletene stavčne zveze in kratki stavki,
 • načelo obrnjene piramide – najpomembnejše informacije na začetku,
 • upoštevanje hierarhije naslovov in podnaslovov, ki naj opišejo vsebino,delanje odstavkov,
 • leva poravnava, izogibanje poševni pisavi in VELIKIM TISKANIM ČRKAM,
 • ne preveč poudarkov s krepko pisavo  ali obarvanim besedilom,
 • alineje in številčenje,dodajanje povezav (pdf datoteke),
 • poleg besedila tudi grafične vsebine,
 • urejena lektorirana besedila s poenotenim slogom in tonom pisanja.

ZANIMIVE POVEZAVE, KI JIH PRIPOROČATA JASNA SUHADOLC IN NENAD SENIĆ:

Fotogalerija (Facebook DMS)

Zmagovalne prijave podjetij:

O avtorju

Jasna Suhadolc
Članica upravnega odbora DMS in direktorica agencije VirtuaPR

Jasna Suhadolc je direktorica agencije Virtua PR z dolgoletnimi izkušnjami na področju digitalnega komuniciranja. Njeni naročniki so slovenska in tuja podjetja, ki jih izobražuje in jim svetuje o uporabi novih tehnologij za učinkovitejše komuniciranje. Je avtorica knjige Nove priložnosti e-komuniciranja (PRSS & GV založba, 2007), številnih strokovnih člankov ter pogosto vabljena predavateljica, članica strokovnih žirij in programskih svetov konferenc. 

Nenad Senić

Nenad  Senić je kreator in urednik številnih tiskanih in digitalnih korporativnih medijev. Od leta 2014 dela kot uredniški direktor v agenciji PM, poslovni mediji. Od leta 2011 je evropski urednik vodilne svetovne revije na področju vsebinskega marketinga Chief Content Officer. Po raziskavi portala Onalytica sodi med vodilnih sto vplivnežev na področju vsebinskega marketinga na svetu. Lani je bil član žirij za slovenske, ameriške in britanske nagrade za vsebinski marketing, letos bo spet član žirije za ameriške nagrade in prvič član žirije SOF. O vsebinskem marketingu je, poleg v Sloveniji, predaval tudi v ZDA in Avstraliji, leta 2015 pa je že povabljen na Poljsko in v Makedonijo. Revija pHARMONIA podjetja Sonara, ki jo je urejal, je leta 2013 v ZDA prejela zlato nagrado za vsebinski marketing kot najboljša korporativna publikacija na področju zdravstva/medicine. Nenad Senić izstopa tudi po obsežni zasebni zbirki tiskanih korporativnih medijev z vsega sveta.

Najbolj brani