Naroči se na DMS Zapise

Hvala za prijavo!

Uspešno ste se prijavili na DMS Zapise

< ZAPISI
Nekaj je narobe :(
Zapisi

Odgovornost marketinga za rast

Predsednik upravnega odbora DMS dr. Mitja Pirc pred prvo B2B konferenco, na kateri boste izvedeli, kako rastejo uspešna slovenska B2B podjetja, piše o tem, da je ravno marketing tisti, ki nosi odgovornost za rast ambicioznih podjetij.

Dr. Mitja Pirc

Rast podjetij je ključna za njihovo dolgoročno preživetje, ker daje pozitivne signale tako zunanjemu kot notranjemu okolju. Vzvodi za rast podjetij so raznoliki, od pridobivanja tržnega deleža v omejenem tržnem prostoru, vstopa v nove tržne prostore, ki hitro rastejo, do prevzemanja podjetij v sami branži ali zunaj nje. Sama rast podjetij ni nujno zagotovilo za dobičkonosno poslovanje in tukaj vstopijo vzvodi za dobičkonosnost, ki med drugim zajemajo znamčenje, cenovno in promocijsko politiko. 

Vzvodi za dobičkonosnost podjetji med drugim zajemajo znamčenje, cenovno in promocijsko politiko. -Dr. Mitja Pirc

Vzvodi rasti in dobičkonosnosti tako izvirajo iz tržnih priložnosti in nevarnosti ter neposredno zajemajo razumevanje kupcev in strank. Tržna naravnanost podjetij in osredotočenost na kupce in stranke sta ključni za poslovanje podjetij in marketing kot nosilec razumevanja trga ter kupcev je soodgovoren tako za rast kot za dobičkonosnost podjetij. Sodobno naravnana podjetja marketing tako organizacijsko kot tudi kot filozofijo umeščajo med ključne prioritete in na strateško mesto v podjetju. Povezovanje različnih funkcij v podjetju je ključno za učinkovito izvajanje vseh trženjskih aktivnosti in prepoznavanje novih priložnosti in tržnih tveganj. 

Marketing kot nosilec razumevanja trga ter kupcev je soodgovoren tako za rast kot za dobičkonosnost podjetij. -Dr. Mitja Pirc

Za aktivno tržno naravnost podjetij so pogosto potrebne organizacijske spremembe, prilagoditve korporativne kulture ter razvoj in pridobitev novih kompetenc. Sodobne trženjske kompetence tako zajemajo dobro poznavanje digitalnih priložnosti, podatkovno usmerjene aktivnosti (spremljanje in izvajanje), procesno naravnanost, finančno odgovornost in agilnost na tržne razmere, kar presega komunikacijske aktivnosti. Predvsem je za vsa podjetja pomembno, da razmišljajo zunaj okvirjev lastnih sektorjev in ustaljenih poslovnih modelov, saj disrupcije prihajajo s strani digitalnih izzivalcev in pogosto tudi podjetij iz drugih branž. 

Marketing kot nosilec razumevanja trga ter kupcev je soodgovoren tako za rast kot za dobičkonosnost podjetij. (Mitja Pirc, predsednik DMS, Indigo Consulting)
Sodobne trženjske kompetence zajemajo dobro poznavanje digitalnih priložnosti, podatkovno usmerjene aktivnosti (spremljanje in izvajanje), procesno naravnanost, finančno odgovornost in agilnost na tržne razmere, kar presega komunikacijske aktivnosti. -Dr. Mitja Pirc

Na prihajajoči B2B konferenci v organizaciji Društva za marketing Slovenije bomo govorili o priložnostih B2B podjetij tako na domačem trgu kot v mednarodnem prostoru, najboljših praksah doseganja vzdržne in dobičkonosne rasti, potrebnih faktorjih za uspeh - od strategij, organizacije do kompetenc. Predstavljeni bodo ključni izzivi v B2B marketingu in kako jih preseči, govorili bomo o aktivaciji strank preko primerov učinkovitega sodelovanja razvoja marketinga in prodaje ter pokazali primere povečanja vrednosti kupca z uspešnimi up-sell in cross-sell strategijami.

Zmagovalne prijave podjetij:

O avtorju

Dr. Mitja Pirc
Predsednik upravnega odbora DMS

Dr. Mitja Pirc že več kot petnajst let deluje na področju poslovnega svetovanja, analitičnih rešitev in razvoja novih konceptov poslovanja in trženja. Svetoval je več kot tridesetim startupom in več kot petdesetim vodilnim slovenskim, regijskim in evropskim podjetjem iz sektorjev trgovine, izdelkov vsakdanje potrošnje, telekomunikacij,
zavarovalništva, bančništva, energetike, avtomobilizma in farmacije. Več let je vodil Pristop Poslovno svetovanje ter Indigo Consulting. V
preteklosti je delal za A.T. Kearney in SAS Institute ter bil soustanovitelj start-upa. Predaval je na priznanih svetovnih (Insead, IESE, IE, ESMT) in slovenskih šolah (EF, FMF, FDV) ter na več kot 100 poslovnih in trženjskih konferencah ter dogodkih. Je diplomant teoretične matematike ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko, na
Stockholm School of Economics (SSE) je magistriral iz mednarodnega poslovanja in ekonomije, na Univerzi Pompeu Fabra (UPF) v Barceloni pa je pridobil doktorat ekonomskih znanosti iz vedenjske ekonomije. Je tudi prejemnik Arhimedove nagrade evropske komisije. Predaval je na več kot 100 poslovnih in trženjskih konferencah in dogodkih, predaval je za številne slovenske stanovske organizacije - DMS, SOZ, SMK, Združenje Manager. Leta 2014 je bil predavatelj na TEDx Ljubljana. Je predsednik aktualnega upravnega odbora DMS v obdobju 2017-2020.

Najbolj brani