Naroči se na DMS Zapise

Hvala za prijavo!

Uspešno ste se prijavili na DMS Zapise

< ZAPISI
Nekaj je narobe :(
Zapisi

Marketinška analitika in metrike

Na aprilskem izobraževanju Marketing TOPX smo se ukvarjali z marketinško analitiko in metrikami in pregledali smo ključne izzive, s katerimi se srečujejo podjetja. Predavatelja, dr. Mitja Pirc (Pristop) in Lovro Verhovšek (Baby Center) sta na konkretnih primerih pokazala rabo procesa povratne zanke marketinškega cikla za marketinške metrike in analize.

DMS

Številke osnova marketinga in da je potrebno pri vzpostavitvi sistema spremljanja metrik začeti z osnovami, iz katerih izhajamo in metrike sproti nadgrajujemo. Rezultati ne pridejo kar čez noč in za izboljšanje so pomembne vaje in seveda izkušnje, ki jih ob tem pridobimo.

Predavatelja sta na Marketing TOPX-u izpostavila 3 ravni in 9 ključnih izzivov pri vzpostavljanju sistema marketinških metrik in analitike:

 1. Sistem metrik
 2. Opis metrik
 3. Uskladitev baz podatkov
 4. Dvig transparentnosti in poročanje
 5. Analitika
 6. Kompetence & Kadri
 7. Usklajeno delovanje med različnimi nivoji v organizaciji
 8. Uravnotežen sistem kazalnikov BSC
 9. Celostno upravljanje z marketingom 

STOPNJE ODLIČNOSTI MARKETINŠKIH METRIK IN ANALITIKE 

Uspešnosti marketinga ne moremo ocenjevati samo znotraj marketinga samega, ampak moramo gledati celotno sliko podjetja. (Dr. Mitja Pirc, Pristop Poslovno svetovanje
Aktivnosti je potrebno izvajati korak za korakom. Najprej začeti z osnovnimi analitikami in jih nato graditi. Najtežji je prvi korak vzpostavitve analiz. (Lovro Verhovšek, Baby Center) 

MARKETINŠKI CIKEL

Pri načrtovanju marketinških taktik podrobneje opredelimo:

 • Namen posamezne taktike, npr. povečanje prodane količine TV
 • Opredelitev značilnosti posamezne taktike: trajanje, proračun, komunikacijska strategija in mix
 • Ciljne marketinške metrike
 • Krovni načrt implementacije taktike

Pri izvedbi marketinških taktik:

 • Marketing uskladi izvajanja taktik z ostalimi sektorji
 • Kontrola izvajanja kratkoročnih taktik

Pri nadzoru uspešnosti in učinkovitosti marketinških taktik:

 • Redno poročanje o marketinških metrikah
 • Analiza uspešnosti in učinkovitosti taktik
 • Opredelitev prilagoditev izvajanja taktik

Pri prilagoditvi marketinških taktik:

 • Opredelitev možnosti prilagoditev
 • Analiza ocene pričakovanih učinkov
 • Odločitev za prilagoditev
‍Dr. Mitja Pirc: "Namesto dolgega seznama marketinških metrik si moramo določiti kritične metrike, ki nam pomagajo pri doseganju naših ciljev."

Mitja Pirc in Lovro Verhovšek sta Marketing TOPX povzela s ključnimi mislimi: 

 1. Potrebno je dobro opredeliti marketinško vprašanje oz. poslovni izziv glede marketinških metrik in analiz.
 2. Pomembno je sistemsko reševanje poslovnega izziva preko povratne zanke marketinškega cikla.
 3. Reševanje vprašanja marketinških metrik in analitike naj poteka sistematično in postopoma.

Zmagovalne prijave podjetij:

O avtorju

Dr. Mitja Pirc
Predsednik upravnega odbora DMS

Dr. Mitja Pirc že več kot petnajst let deluje na področju poslovnega svetovanja, analitičnih rešitev in razvoja novih konceptov poslovanja in trženja. Svetoval je več kot tridesetim startupom in več kot petdesetim vodilnim slovenskim, regijskim in evropskim podjetjem iz sektorjev trgovine, izdelkov vsakdanje potrošnje, telekomunikacij,
zavarovalništva, bančništva, energetike, avtomobilizma in farmacije. Več let je vodil Pristop Poslovno svetovanje ter Indigo Consulting. V
preteklosti je delal za A.T. Kearney in SAS Institute ter bil soustanovitelj start-upa. Predaval je na priznanih svetovnih (Insead, IESE, IE, ESMT) in slovenskih šolah (EF, FMF, FDV) ter na več kot 100 poslovnih in trženjskih konferencah ter dogodkih. Je diplomant teoretične matematike ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko, na
Stockholm School of Economics (SSE) je magistriral iz mednarodnega poslovanja in ekonomije, na Univerzi Pompeu Fabra (UPF) v Barceloni pa je pridobil doktorat ekonomskih znanosti iz vedenjske ekonomije. Je tudi prejemnik Arhimedove nagrade evropske komisije. Predaval je na več kot 100 poslovnih in trženjskih konferencah in dogodkih, predaval je za številne slovenske stanovske organizacije - DMS, SOZ, SMK, Združenje Manager. Leta 2014 je bil predavatelj na TEDx Ljubljana. Je predsednik aktualnega upravnega odbora DMS v obdobju 2017-2020.

Lovro Verhovšek

Lovro Verhovšek je po magistrskem študiju na ekonomski fakulteti v Ljubljani 4 leta deloval v marketingu na Mercatorju, kjer se je podrobno spoznal z vsemi elementi trženjskega spleta. Ključna področja so predstavljale lokacijske študije, cenovna elastičnost, izbor asortimana prilagojen na lokacijo ter analitika uspešnosti promocij. Nato je 4 leta sodeloval na vodstvenih pozicijah v procesu komercialnega prestrukturiranja Merkurja, kjer je znotraj "category managementa" izvedel reorganizacijo nekaj oddelkov, optimizacijo asortimana, cen in pristopa na trg, hkrati s celovito komercialno in finančno sanacijo podjetja. Z novim letom se je pridružil ekipi Baby centra, kjer bo ponovno potrebno izvesti optimizacijo procesov poslovanja in pristopa na trg.

Najbolj brani